Regulamin korzystania z serwisu FCBarca.com

1. Informacje ogólne o serwisie

FCBarca.com jest serwisem informacyjnym poświęconym tematom powiązanym z klubem FC Barcelona – jego zawodnikami oraz wydarzeniami z nimi związanymi. Administracją serwisu są wyznaczeni do tego redaktorzy posiadający uprawnienia administratorów. Są oni odpowiedzialni za właściwe funkcjonowanie portalu. Skład osobowy serwisu uzupełniają redaktorzy, którzy odpowiedzialni są za treści prezentowane na portalu. Serwis FCBarca.com nie jest powiązany z klubem FC Barcelona ani z jego zawodnikami. Prezentuje jedynie opinie własne oraz tłumaczenia artykułów z wielu źródeł na temat klubu.

2. Informacje o Regulaminie

2.1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu FCBarca.com i w związku z tym jest wiążący dla wszystkich Użytkowników korzystających z portalu.

2.2. Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.fcbarca.com/regulamin.html

3.Własność intelektualna w serwisie

3.1. Serwis FCBarca.com prezentuje zasoby i treści pochodzące z różnych źródeł, stanowiące tłumaczenia, bądź też twórczość własną redakcji FCBarca.com.

3.2. Użytkownicy serwisu FCBarca.com mogą korzystać z treści i zasobów w nim zamieszczonych na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem, co oznacza, że wspomniane treści i zasoby mogą być wykorzystane wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Użytkownicy pragnący wykorzystać materiały wchodzące w skład serwisu FCBarca.com w zakresie szerszym, niż wspomniany powyżej, zobowiązani są uzyskać w tym względzie wyraźną zgodę serwisu FCBarca.com i/lub autora danych treści i zasobów lub osób i podmiotów trzecich, które takimi prawami dysponują.

3.3. Bez uzyskania wyraźnej zgody podmiotów wspomnianych w pkt. 3.2. Regulaminu zabrania się podejmowania w stosunku do treści tekstowych serwisu FCBarca.com działań innych, niż wchodzące w zakres użytku osobistego.

3.4. Decydując się na zamieszczenie treści w serwisie FCBarca.com (np. tekstów wchodzących w skład cyklu „Okiem kibica”) Użytkownik udziela serwisowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej w zakresie, który umożliwia publikację danych treści. Przysyłając wspomniane materiały w celu ich publikacji w serwisie FCBarca.com Użytkownik jest świadom udzielenia powyższej licencji. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że wyżej wymienione treści tekstowe stanowią jego własność intelektualną, nie naruszają praw lub dóbr osób trzecich, są zgodne z obowiązującym prawem a ich wykorzystanie i publikacja przez serwis FCBarca.com nie naruszają prawa w zakresie własności intelektualnej

4. Użytkownik serwisu

4.1. Użytkownikiem serwisu określa się osobę fizyczną, korzystającą z serwisu FCBarca.com.

4.2. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, co będzie wiązało się z nadaniem mu przywilejów w postaci m.in. możliwości komentowania artykułów, wysyłania prywatnych wiadomości innym Użytkownikom, czy brania udziału w Lidze Typerów (patrz: pkt. 5.4 i 8.1).

4.3. Rejestracja, usunięcie i użytkowanie konta założonego w serwisie są bezpłatne.

5. Rejestracja w serwisie

5.1. W celu zarejestrowania się w serwisie FCBarca.com użytkownik musi podać:

- adres poczty elektronicznej (e-mail),

- nazwę, pod którą będzie funkcjonować w serwisie FCBarca.com (nick),

- hasło,

oraz przejść pozytywnie test weryfikatora reCAPTCHA.

Możliwość założenia konta w serwisie FCBarca.com mają wyłącznie osoby, które ukończyły trzynasty rok życia, zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w myśl polityki prywatności.

5.2. Podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez serwis FCBarca.com do przesyłania, na wyraźne żądanie Użytkownika, hasła do konta w przypadku jego utracenia oraz kontaktu administracji serwisu FCBarca.com z Użytkownikiem.

5.3. Wszelkie dane, które Użytkownik może zawrzeć w swoim profilu w serwisie FCBarca.com nie są wymagane, a ich upublicznienie jest dobrowolną decyzją Użytkownika i pozostaje wyłącznie w jego gestii. Dane zamieszczone w profilu Użytkownika nie będą w żaden sposób wykorzystywane, zmieniane ani przetwarzane przez serwis FCBarca.com. Użytkownik jest świadom, że dane zamieszczone przez niego dobrowolnie w widoku ogólnym profilu są widoczne dla każdej osoby korzystającej z serwisu.

5.4. Każdy zalogowany Użytkownik serwisu FCBarca.com ma prawo do korzystania z wszystkich funkcji, jakie umożliwia rejestracja i posiadanie konta. Należą do nich: komentowanie artykułów, zapraszanie do dyskusji innych Użytkowników, prowadzenie korespondencji prywatnej, edycja profilu, czasowe otrzymywanie plakietek (znaczników w profilu) dla Patronów oraz zdobywców wyróżnień okolicznościowych, obserwacja kont innych Użytkowników, zablokowanie lub zignorowanie kont innych Użytkowników oraz możliwość otrzymywania informacji o nieprzeczytanych oraz dzisiejszych artykułach, odpowiedziach na komentarze i aktywności obserwowanych przez siebie Użytkowników oraz możliwość otrzymywania powiadomień o zaproszeniu jego konta do innej dyskusji. Każdy Użytkownik, niezależnie od posiadania konta, ma prawo do korzystania z systemu internetowej sprzedaży, oferowanego przez serwis FCBarca.com, przeglądania zawartości strony, uczestnictwa w sondach oraz badaniach czytelnictwa, wsparcia finansowego serwisu poprzez platformę Patronite lub inną i korespondencji drogą mailową z administracją serwisu.

5.5. Użytkownik serwisu FCBarca.com uzyskuje możliwość ustawienia awataru, wysyłania wiadomości prywatnych i komentowania artykułów po upływie 48 godzin, przyznawania poleceń komentarzom innych Użytkowników po upływie 30 dni od założenia konta oraz korzystania z Ligi Typerów.

5.6. W celu usunięcia istniejącego konta Użytkownik powinien kliknąć opcję „Usuń konto” w ustawieniach swojego profilu: http://www.fcbarca.com/konto/edytuj-profil.html. Konto zostanie usunięte w ciągu 24 godzin po upłynięciu 14 dni od zaznaczenia wskazanej opcji. Chęć usunięcia konta można anulować w każdej chwili w ciągu 14 dni przez odznaczenie opcji „Usuń konto”. Po upływie 14 dni usunięcie konta jest równoznaczne z permanentną likwidacją komentarzy Użytkownika, prywatnych wiadomości, obserwowań, znaczników oraz poleceń. By konto zostało usunięte przez okres 14 dni od zaznaczenia opcji „Usuń konto” Użytkownik nie może się logować. W szczególnych przypadkach FCBarca.com zastrzega sobie prawo o podjęciu indywidualnej decyzji o odmowie usunięcia konta (patrz: Polityka prywatności.

6. Polityka prywatności w serwisie

6.1. Administracja serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. Użytkownik może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa swoich danych w serwisie (np. poprzez częstą zmianę hasła do swojego konta).

6.2. Szczegółowe dane dotyczące polityki prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się pod adresem (https://www.fcbarca.com/polityka-prywatnosci.html). Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności w serwisie FCBarca.com przed zaakceptowaniem Regulaminu.

7. Zasady wykorzystywania tzw. ciasteczek (cookies) przez serwis FCBarca.com

7.1. Administracja serwisu FCBarca.com wykorzystuje „ciasteczka” (cookies), czyli pliki zawierające dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności znajdują się pod adresem: https://www.fcbarca.com/polityka-prywatnosci.html

8. Zasady korzystania z serwisu

8.1. Korzystając z serwisu FCBarca.com zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się to przestrzegania postanowień Regulaminu. Zgodność z zasadami Regulaminu dotyczy każdej aktywności, jaką można podjąć w serwisie FCBarca.com w tym:

- komentowania artykułów,

- korespondencji prywatnej pomiędzy Użytkownikami a także pomiędzy Użytkownikami a redaktorami serwisu FCBarca.com,

- korzystania z Ligi Typerów,

- korzystania z możliwości pomeczowej oceny zawodników oraz innych funkcji, które oferuje Centrum Meczowe,

- publikowania twórczości własnej na łamach serwisu FCBarca.com w ramach działu Okiem Kibica,

- brania udziału w sondach oraz badaniach czytelnictwa serwisu FCBarca.com,

- oznaczania nie więcej niż dziesięciu (10) Użytkowników w celu zaproszenia do dowolnej dyskusji,

- odwoływania się od blokady konta w dedykowanym formularzu,

- wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres redakcja@fcbarca.com.

8.2. Każda z wyżej wymienionych aktywności w serwisie FCBarca.com przysługuje wyłącznie zalogowanemu Użytkownikowi, z wyjątkiem brania dobrowolnego udziału w sondach oraz badaniu czytelnictwa lub korespondowania drogą mailową

8.2.1. Komentarz w serwisie FCBarca.com może być:

- wyrażeniem opinii dotyczącej artykułu, jego tematyki, lub też wypowiedzią w sposób bezpośredni związaną ze wspomnianą tematyką;

- rozszerzeniem tematyki artykułu (np. uzupełnieniem informacji znajdujących się w nim);

- interakcją z innym Użytkownikiem zaangażowanym w dyskusję na temat artykułu.

Prosimy o przemyślane zamieszczenie komentarzy w serwisie FCBarca.com.

8.2.2. Do wprowadzania komentarzy służy moduł znajdujący się pod artykułem (przycisk „dodaj komentarz”). By komentarz mógł zostać opublikowany musi on zawierać minimalną wymaganą liczbę znaków i posiadać nie więcej niż dziesięciu zaproszonych Użytkowników. W celu zarządzania komentarzami Użytkownicy proszeni są o korzystanie z funkcji, które to umożliwiają, takich jak: „edytuj”, „odpowiedz”, „zgłoś” czy „poleć komentarz”. Aby zaprosić Użytkownika do dyskusji należy wpisać z klawiatury znak „@”(małpa, ang. „at”), a następnie wpisać jego nick lub wybrać z listy podpowiedzi. Będzie to skutkowało pojawieniem się powiadomienia w jego profilu. Natarczywe lub agresywne zapraszanie do dyskusji wbrew bierności lub woli zapraszanego Użytkownika jest niedozwolone. W zarządzaniu komentarzami wykorzystana może zostać także opcja „ignoruj komentarze”, dostępna po otworzeniu profilu danego Użytkownika. Zastosowanie tej opcji spowoduje, że zignorowane komentarze nie będą widoczne dla Użytkownika, który zastosował tę funkcję oraz nie będą wyświetlane powiadomienia o zaproszeniu do dyskusji przez ignorowanego

8.2.3. Możliwość skorzystania z funkcji „edytuj” nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania Regulaminu. W przypadku edycji komentarza moderacji podlegać będzie zarówno jego pierwotna treść (przed edycją) jak i zmieniona (po edycji).

8.2.4. Zgodność komentarzy z tematyką artykułu wymagana jest we wszystkich przypadkach z wyjątkiem tych, które zostaną wydzielone przez serwis FCBarca.com do swobodnej dyskusji pomiędzy Użytkownikami. W takich wypadkach komentarz musi spełniać wyżej wymienione warunki (pkt. 8.2.1.), z wyjątkiem zgodności z tematyką artykułu. Dyskusja na inne tematy niż określone w pkt. 8.2.1. może odbywać się wyłącznie w specjalnym dziale przeznaczonym do swobodnej dysputy pomiędzy Użytkownikami - La Rambla, znajdującym się pod adresem: http://www.fcbarca.com/la-rambla.

8.2.5. W dziale La Rambla obowiązują wszystkie postanowienia powyższego Regulaminu z wyjątkiem pkt. 8.2.1, którego brzmienie modyfikuje pkt. 8.2.4. Wspomniany dział także podlega moderacji, zaś w celu korzystania z niego w zgodzie z przepisami i w sposób kulturalny wysoce zalecane jest zapoznanie się z etykietą La Rambla, znajdującą się pod adresem: http://www.fcbarca.com/la-rambla.

8.2.6 Komentarze zamieszczane w serwisie FCBarca.com muszą być zgodne z definicją komentarza zawartą w pkt. 8.2.1 Regulaminu. Redakcja serwisu FCBarca.com zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza, który nie będzie pozostawać w zgodności z tym punktem. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie komentarzy do publikowania w serwisie FCBarca.com twórczości własnej (np. publicystyki, prozy, poezji itp.) czy materiałów reklamowych. Użytkownik pragnący opublikować w serwisie FCBarca.com wspomniane materiały powinien skontaktować się z administracja portalu.

8.3 Serwis FCBarca.com umożliwia Użytkownikom prowadzenie pomiędzy sobą korespondencji prywatnej. W prywatnych wiadomościach pomiędzy Użytkownikami także wymagane jest przestrzeganie Regulaminu serwisu FCBarca.com. Redakcja serwisu FCBarca.com zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Użytkownika, który w wiadomościach prywatnych naruszać będzie postanowienia Regulaminu. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie korespondencji prywatnej do obrażania i prowokowania innych Użytkowników, a także do rozpowszechniania treści sprzecznych z obowiązującym prawem, naruszających dobre obyczaje i mogących być uznanymi za obraźliwe, bądź wulgarne. Zabroniona jest również seryjna korespondencja, mogąca stanowić uciążliwość dla jej odbiorców (tzw. spam). Wszelkie naruszenia Regulaminu w wiadomościach prywatnych prosimy zgłaszać bezpośrednio do moderacji serwisu lub na kontakt e-mail – redakcja@fcbarca.com. W tym celu należy przygotować i dostarczyć zrzuty ekranu pełnej dyskusji, która jest niezbędna do zidentyfikowania Użytkownika/ów łamiącego/ych Regulamin serwisu.

8.3.1 Serwis FCBarca.com umożliwia zablokowanie otrzymywania niepożądanej korespondencji prywatnej, poprzez skorzystanie z funkcji „zablokuj odbieranie i wysyłanie wiadomości” na stronie konta Użytkownika, przesyłającego niechcianą korespondencję.

9. Odpowiedzialność w serwisie

9.1. W serwisie FCBarca.com „ban” oznacza czasowe lub permanentne pozbawienie Użytkownika praw wynikających z posiadania konta w serwisie, opisanych w punkcie 8.1, takich jak możliwość publikowania komentarzy, czy wysyłania prywatnych wiadomości do innych Użytkowników. Bany przydzielane są wyłącznie Użytkownikom łamiącym postanowienia Regulaminu. Ban, w zależności od wagi przewinienia, przydzielony może zostać na jeden z kilku przedziałów czasowych: od zablokowania konta na 24 godziny, do zablokowania permanentnego. Zbanowane może zostać konto Użytkownika i/lub jego adres IP. Użytkownicy dopuszczający się wymienionych w dalszej części Regulaminu przewinień mogą być ukarani banem w serwisie FCBarca.com. W każdym przypadku o okresie na jaki zostanie nałożona blokada konta, w zależności od wagi popełnionego wykroczenia wobec Regulaminu, decyduje wyłącznie zespół do spraw moderacji oraz administracji serwisu FCBarca.com. Decyzje o blokadzie konta i jej wymiarze podejmowane są w sposób indywidualny, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. W związku z tym wymiar kary za złamanie tego samego punktu Regulaminu w zależności od rozpatrywanego przypadku może się różnić. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa, serwis FCBarca.com informuje o możliwości przekazania informacji o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa odpowiednim organom.

9.2. Użytkownicy serwisu FCBarca.com są proszeni o zgłaszanie komentarzy łamiących Regulamin za pomocą przycisku „zgłoś” oraz wszelkich innych przejawów niestosowania się do postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie redakcji serwisu. Informujemy, że taka aktywność w znaczącym stopniu przyczynia się do usprawnienia procesu moderacji. Użytkownicy serwisu FCBarca.com są świadomi, że korzystając z przycisku „zgłoś” ponoszą odpowiedzialność za wysłane zgłoszenie. Redakcja serwisu FCBarca.com zastrzega sobie prawo ukarania banem Użytkownika, który notorycznie nadużywać będzie tej funkcji w sposób bezpodstawny (w stosunku do komentarzy i Użytkowników, którzy nie złamali Regulaminu). Odpowiadanie na komentarze łamiące Regulamin serwisu FCBarca.com poprzez łamanie jego zapisów jest również niedozwolone. 

9.3. W serwisie FCBarca.com niedopuszczalne jest:

9.3.1.
- używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obelżywe w sposób niestosowny lub w nadmiernych ilościach, a w szczególności w komentarzach niekonstruktywnych;
- zakładanie konta pod nazwą Użytkownika, która może zostać uznana za obraźliwą, wulgarną lub naruszającą zasady współżycia społecznego;
- posiadanie awataru przedstawiającego treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, wulgarne lub naruszające zasady współżycia społecznego;
- umieszczanie w profilu Użytkownika danych, łamiących którekolwiek z postanowień Regulaminu;
- umieszczanie treści wulgarnych lub obelżywych w formularzu odwołań;

9.3.2.
- obrażanie innych Użytkowników, redakcji FCBarca.com oraz innych podmiotów, a w szczególności zawodników, trenerów, klubów sportowych, instytucji lub innych osób związanych z dowolnym klubem piłkarskim,
- oczernianie i/lub bezpodstawne oskarżanie innych Użytkowników, redakcji FCBarca.com i osób trzecich, w szczególności w sposób notoryczny;
- naruszanie prywatności i dobrego imienia innych Użytkowników, redakcji serwisu FCBarca.com oraz osób trzecich;

9.3.3.
- prowokowanie innych Użytkowników i wszczynanie kłótni;
- „trolling” - rozumiany jako prowokacyjne zamieszczanie kontrowersyjnych treści bądź opinii w celu wywołania nagłej i emocjonalnej odpowiedzi ze strony innych Użytkowników;
- celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji, tzw. „fake news”, w celu wprowadzenia innych w błąd lub wywołania ich nagłej i emocjonalnej odpowiedzi;
- zdradzanie elementów fabuły książki, filmu, serialu, komiksu etc. bez wyraźnego oznaczenia komentarza tytułem „[SPOILER z XYZ*]” oraz bez wystarczającego** odseparowania tytułu od pierwszego akapitu komentarza uwzględniając przy tym jego przejrzystość,
* XYZ oznacza tytuł dowolnego utworu pisany wielkimi literami (Caps Lock),
** 2 linijki odstępu,
- natarczywa, nieustępliwa bądź agresywna agitacja ideologiczna.

9.3.4.
- rozpowszechnianie z wykorzystaniem serwisu FCBarca.com, w dowolnej formie, treści sprzecznych z obowiązującym prawem, uznawanych powszechnie za obraźliwe lub wulgarne, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc, nakłaniających do czynów zabronionych, zawierających treści pornograficzne czy rasistowskie oraz naruszających dobra osobiste innych osób;

9.3.5.
- rozpowszechnianie spamu oraz linków i materiałów reklamowych czy handlowych;
- rozpowszechnianie i udostępnianie linków i innych materiałów, stanowiących konkurencję dla serwisu FCBarca.com;
- podawanie linków do transmisji z nielegalnych źródeł lub zadawanie pytań o transmisje imprez sportowych bez uprzedniego sprawdzenia informacji o transmisjach w serwisie;
- pisanie komentarzy niezwiązanych z tematem artykułu, z wyjątkiem działu, w którym jest to wyraźnie dozwolone (La Rambla);
- wykorzystywanie komentarzy do celów innych niż ich regulaminowe przeznaczenie, na przykład rozpowszechniania twórczości własnej, nieuzasadnionego powielania treści znajdującej się na stronie itp.;
- zamieszczanie linków pozbawionych merytorycznego komentarza, np. w formie opisu;
- zapraszanie do korzystania z innych pokrewnych serwisów internetowych, forów lub grup dyskusyjnych stanowiących konkurencję dla aktywności oferowanych przez serwis FCBarca.com;
- oznaczanie więcej niż dziesięciu (10) Użytkowników w celu zaproszenia do jednej dyskusji.

9.3.6.
- naruszanie dobrego imienia serwisu i redakcji FCBarca.com;
- podejmowanie wszelkiego rodzaju działań utrudniających funkcjonowanie serwisu FCBarca.com, ingerujących w tok pracy redakcji, zaburzających przejrzystość strony, negatywnie wpływających na jakość odbioru znajdujących się na niej treści i/lub utrudniających dyskusję pomiędzy Użytkownikami;
- podważanie decyzji administracyjnych podjętych przez redakcję serwisu FCBarca.com;
- komentowanie, oznaczanie i/lub prowadzenie dyskusji na temat Użytkowników, których konta zostały zablokowane lub usunięte;

9.3.7.
- posiadanie większej liczby kont niż jedno oraz podszywanie się pod inne osoby;
- zakładanie kolejnego konta po otrzymaniu blokady lub kasacji poprzedniego;
- posiadanie konta po tym, jak założone zostało kolejne, niezależnie od tego czy drugie konto jest zbanowane bądź usunięte,

- zmienianie nazwy Użytkownika;

9.3.8.
- upublicznianie materiałów i treści łamiących prawa autorskie i prawa własności innych osób;
- kopiowanie komentarzy z innych portali w szczególności bez podania ich źródła;

9.3.9.
- nadużywanie Caps Locka;
- rażące naruszanie zasad ortografii, gramatyki czy interpunkcji języka polskiego;
- nadużywanie emotikonów oraz znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytycznych nie wnoszących przy tym treści merytorycznej i/lub zaburzających przejrzystość komentarza;

9.4 Użytkownika z odpowiedzialności względem Regulaminu nie zwalnia żadna forma cenzury słów uznawanych za wulgarne, obraźliwe czy też w jakikolwiek inny sposób łamiących zasady umieszczone w punkcie 9.3. Zastąpienie części słowa gwiazdkami, kropkami, spacjami czy też innymi znakami nie zmienia faktu, iż może ono podlegać moderacji.

9.5 Usunięcie komentarza przez zespół moderacyjny należy traktować jako ostrzeżenie. W przypadku braku reakcji Użytkownika na ostrzeżenia może zostać on zablokowany.

9.6 W przypadku złamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu zespół do spraw moderacji i administracji serwisu FCBarca.com może nałożyć na konto Użytkownika blokadę czasową lub permanentną. Notoryczne łamanie postanowień Regulaminu może skutkować permanentnym zablokowaniem konta. W przypadku zablokowania Użytkownik utraci możliwość zalogowania się do swojego konta w serwisie i podczas próby logowania otrzyma komunikat o błędzie.

9.7 Użytkownik serwisu FCBarca.com ma prawo do odwołania się od decyzji o blokadzie konta, o ile jest to blokada dłuższa niż 48 godzin. W przypadku blokad 24- i 48-godzinnych, z przyczyn technicznych, prawo do odwołania nie przysługuje. Decyzje o odblokowaniu konta na podstawie zgłoszenia o odwołaniu podejmowane będą przez zespół do spraw moderacji i administracji serwisu FCBarca.com w sposób indywidualny, oparty o ocenę poszczególnych przypadków. Użytkownik pragnący złożyć odwołanie od zablokowania konta w serwisie FCBarca.com powinien postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 9.8 Regulaminu.

9.8 Odwołanie od bana może zostać wykonane wyłącznie w specjalnym formularzu kontaktowym, znajdującym się pod adresem: http://www.fcbarca.com/kontakt/konto-zablokowane. Zabronione jest odwoływanie się od postanowień zespołu moderacyjnego poprzez indywidualny kontakt z redaktorami serwisu FCBarca.com. Użytkownik posiadający blokadę dłuższą niż 48 godzin powinien wysłać wiadomość z uzasadnieniem skrócenia lub zdjęcia aktualnego bana. Wysłanie wiadomości spowoduje utworzenie zgłoszenia w systemie i zamknięcie dalszej możliwości wysyłania wiadomości. Wysłane zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez zespół do spraw moderacji serwisu FCBarca.com w ciągu 48 godzin. W ramach danego bana można złożyć wyłącznie jedno odwołanie. Status zgłoszenia oraz ewentualne uzasadnienie podjętej decyzji mogą być monitorowane pod ww. adresem. W szczególnych przypadkach, przed podjęciem końcowej decyzji,  zespół do spraw moderacyjnych FCBarca.com może zażądać dodatkowych informacji w ramach danego zgłoszenia przez odblokowanie formularza kontaktowego i ustawienie statusu zgłoszenia na „Rozpatrywany”. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest przesłać wymagane informacje w ciągu 48 godzin od zmiany statusu. W przypadku nie dotrzymania terminu odwołanie może zostać odrzucone. Rozpatrywaniu podlegają wyłącznie odwołania przedstawiające merytoryczne argumenty, z powodu których blokada może być zniesiona.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 23 lipca 2019 roku ze zmianami 27 kwietnia 2021 roku.

10.2. Administracja serwisu FCBarca.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w Regulaminie. Użytkownicy o wprowadzonych zmianach są powiadamiani niezwłocznie od chwili wprowadzenia zmian