Serwis FCBarca.com chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z wytycznymi RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Zbierane są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji usług oferowanych Użytkownikom. Serwis dokłada wszelkich starań, by dane Użytkowników były bezpieczne. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych, a jedynie minimum potrzebne do normalnego funkcjonowania każdego serwisu internetowego. Mimo tego, celem lepszego zabezpieczenia tych danych korzystamy z szyfrowanego protokołu https.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest serwis FCBarca.com. Możesz się z nami skontaktować poprzez stronę https://www.fcbarca.com/kontakt lub na adres e-mail: administrator@fcbarca.com.

2. Co to są dane osobowe i z jakich danych korzystamy?

W obrębie serwisu FCBarca.com dane osobowe stanowią takie informacje jak:

 • adres e-mail;
 • adres IP;
 • unikalna nazwa Użytkownika (nick);
 • hasło;
 • dane logowań;
 • pliki cookies;

Dodatkowo serwis FCBarca.com w przypadku usługi internetowej sprzedaży zbiera bezpośrednio od Użytkowników takie dane niezbędne do realizacji zamówienia. Są to:

 • imię i nazwisko;
 • adres korespondencyjny;
 • numer telefonu.

Serwis FCBarca.com korzysta z usług Google Analytics (https://policies.google.com/privacy?hl=pl) oraz serwowania reklam. Serwis FCBarca.com stosuje profilowanie, w celu dostosowania wyświetlanych reklam oraz monitoringu funkcjonowania portalu, co szczegółowo opisujemy w punkcie 5. Wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik zamieszcza w obrębie serwisu (np. w komentarzach, wiadomościach prywatnych lub profilu Użytkownika) zostają umieszczone tam na jego własną odpowiedzialność. Prosimy o ostrożne i przemyślane zamieszczanie wszelkich prywatnych informacji na łamach serwisu. Serwis FCBarca.com wykorzystuje tylko minimum potrzebnych danych do świadczenia usługi.

3. Dlaczego zbieramy Twoje dane?

Korzystając z serwisu FCBarca.com zawierasz z nami umowę. Dane Użytkowników zbieramy wyłącznie po to, by wywiązać się tej umowy, dostarczając Ci usługi, które oferujemy. Przetwarzamy dane bazując na tzw. uzasadnionym interesie administratora (RODO, 47), a więc w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego Serwisu;
 • w celach analitycznych: zbierania statystyk dotyczących liczby odsłon, odwiedzin, unikalnych użytkowników, lokalizacji itp.;
 • zbierania opinii na temat funkcjonowania Serwisu;
 • poznania Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszego Serwisu;
 • możliwości zakładania konta, pisania komentarzy, oceniania komentarzy, wysyłania wiadomości prywatnych, dodawania znajomych i innych funkcjonalności, które oferujemy;
 • możliwości głosowania w ankietach;
 • wyświetlania spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom;
 • monitorowania bezpieczeństwa logowań i zgodności z Regulaminem;

Przetwarzamy tylko niezbędne dane do realizacji tych usług. Administratorem tych danych jest Serwis FCBarca.com, możesz się z nami skontaktować poprzez formularz: https://www.fcbarca.com/kontakt.

Przypominamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z FCBarca.com. Stosujemy pliki cookies oraz korzystamy z innych narzędzi (np. Google Analytics), by zapewnić odpowiednią jakość usług. Twoje dane są tak samo bezpieczne, jak były do tej pory i w praktyce nic się nie zmienia, ale mamy obowiązek Cię o tym poinformować, co też niniejszym czynimy.

4. Jaka jest podstawa prawna zbierania danych osobowych w Serwisie?

Twoje dane osobowe zbieramy, by umożliwić Ci korzystanie z oferowanych przez nas usług (pkt. 3). Oznacza to, że ich przetwarzanie w Serwisie FCBarca.com zachodzi w oparciu o uzasadniony interes administratora (preambuła 47,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

5. Kto jest odbiorcą lub współadministratorem Twoich danych osobowych?

FCBarca.com to serwis, z którego od początku możesz korzystać całkowicie za darmo. By móc tworzyć dla Ciebie coraz ciekawsze materiały i usługi, potrzebna jest nam Twoja zgoda na lepsze dostosowanie treści marketingowych do Twojej aktywności. Treści reklamowe umożliwiają funkcjonowanie i rozwój FCBarca.com, pozwalają na codzienne funkcjonowanie Redakcji i rozwój techniczny. Dlatego w celu profilowania aktywności Czytelników (dopasowania reklam do preferencji Czytelnika) korzystamy z rozwiązań spółki Yieldbird Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, spółki Adrino Sp. z o.o., siedzibą przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, oraz usługi Google Adsense.

Yieldbird, Adrino i Google są współadministratorami danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Zasadnicza część uzgodnień określająca zakresy obowiązków współadministratorów, w tym zasady realizowania uprawnień użytkowników serwisu, a także lista odbiorców, którym ujawniane są dane w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej, dostępna jest pod adresem link. Profilowanie odbywa się automatycznie i nie korzysta z żadnych wrażliwych danych.

Jeśli jednak nie zgadzasz się na profilowanie w ramach naszego serwisu, w każdym momencie możesz wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Masz prawo nie zgodzić się na zapis i odczyt plików cookies dostarczanych przez FCBarca.com, jednak akceptujesz, że takie działanie może spowodować utratę niektórych funkcjonalności serwisu (np. problemy z logowaniem, głosowaniem w ankietach) i utrudnić dostęp do pełni jego możliwości. Nie uniemożliwia to jednak przeglądania serwisu. Zgodnie z RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na urządzeniu. Poniżej zmiana ustawień plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Twoje dane są u nas bezpieczne i z zachowaniem należytej ostrożności mogą być udostępniane podmiotom pomagającym nam zapewnić właściwe funkcjonowanie serwisu, takim jak administrator serwera dedykowanego czy programista wykonujący zlecenie dla FCBarca.com. Odbiorcami danych mogą być też podmioty podwykonawcze związane z realizacją sprzedaży internetowej, jak firma realizująca dostawę zamówień do Użytkownika, a spoza obszaru UE spółka Google LLC. W skrajnych i uzasadnionych przypadkach możemy przekazać też Twoje dane odpowiednim organom i instytucjom państwowym na ich wyraźny wniosek.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia korzystania z funkcji oferowanych przez serwis FCBarca.com, wyszczególnionych w pkt. 5.4 Regulaminu. Dane osobowe Użytkownika przechowywane i przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.

Przetwarzamy dane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, ale w niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni do ich zachowania w całości lub części i nie możemy ich usunąć. Nastąpić to może w przypadku:

 • konieczności dopełnienia czynności prawnych i podatkowych (np. rozliczeń księgowych w kwestii nagród przyznawanych w dobrowolnym uczestnictwie w konkursach czy sprzedaży własnych produktów);
 • ochrony własnych dóbr osobistych;
 • zapobiegania nadużyciom związanym z nieregulaminowym korzystaniem z Serwisu, bazując na uzasadnionym interesie administratora (np. bezpośrednim lub pośrednim działaniu na szkodę FCBarca.com);

7. Jakie są Twoje prawa?

Prawo do informacji i komunikacji z administratorem

Użytkownik ma prawo do kontaktu z administratorem serwisu FCBarca.com w celu uzyskania informacji i/lub wyegzekwowania innych praw względem danych osobowych, które go dotyczą. Administrator serwisu FCBarca.com zobowiązany jest w terminie nieprzekraczającym miesiąca dostarczyć właściwych informacji. W uzasadnionym przypadku termin ten może zostać przedłużony do trzech miesięcy. Administrator serwisu FCBarca.com ma prawo zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości osoby wyrażającej żądanie. Spełnienie żądań do informacji jest nieodpłatne, jednak w przypadku gdy są one nieuzasadnione, nadmierne lub uporczywe administrator serwisu ma prawo do pobrania opłaty za usługę lub odmowy jej wykonania.

Prawo do dostępu

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy są one przetwarzane, do otrzymania ich kopii oraz informacji o zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych w serwisie FCBarca.com.

Prawo do sprostowania

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do natychmiastowego sprostowania oraz uzupełnienia brakujących danych.

Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z serwisu FCBarca.com. Prawo do bycia zapomnianym Użytkownik wyraża poprzez usunięcie konta w serwisie (pkt. 5.6 Regulaminu). Usunięcie konta jest tożsame z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na mocy art.17, ust.3  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 serwis FCBarca.com zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnej decyzji o odmowie usunięcia danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy są one potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, albo są niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator. W przypadku braku zaistnienia takich przesłanek dane zostaną usunięte permanentnie w ciągu 18 miesięcy od daty usunięcia konta w serwisie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje on prawidłowość danych (ograniczenie przetwarzania na czas potrzebny administratorowi do aktualizacji);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie chce ich usunięcia.;
 • administrator nie potrzebuje już danych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do dochodzenia roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art.21, ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wobec przetwarzania (ograniczenie na czas potrzebny do ustalenia czy sprzeciw jest uzasadniony);

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych są one przechowywane, ale ich przetwarzanie następuje tylko za zgodą i na życzenie Użytkownika.

 • Prawo do przenoszenia danych
  Użytkownik, do którego dane należą ma prawo zażądać od administratora udostępnienia jego danych osobowych w pliku elektronicznym. Ma także prawo do przekazania danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do sprzeciwu
  Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo ze względu na swoją szczególną sytuację wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Wówczas administrator zaprzestaje przetwarzania, chyba, że jest ono konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne interesy praw i wolności lub dane są potrzebne do dochodzenia roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi
  Każdy Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

8. Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

By móc przetwarzać Twoje dane w opisanych celach (pkt. 3) potrzebujemy Twojej zgody.

Zakładając konto w serwisie FCBarca.com Użytkownik zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób opisany w Regulaminie i Polityce Prywatności. Akceptacja Regulaminu („Akceptuję Regulamin serwisu FCBarca.com i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych”) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli nie chcesz, by Twoje dane osobowe były przetwarzane nie akceptuj Regulaminu Serwisu. Akceptując Regulamin Użytkownik dostaje dostęp do funkcjonalności oferowanych przez serwis FCBarca.com. Bez akceptacji Regulaminu korzystanie z serwisu jest możliwe, jednak bez funkcjonalności, które oferuje konto Użytkownika. Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne. Cofnięcie zgody następuje poprzez usunięcie konta (pkt. 5.6 Regulaminu). Na mocy art.17, ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 serwis FCBarca.com zastrzega sobie możliwość podjęcia indywidualnej decyzji o odmowie usunięcia danych osobowych Użytkownika, w wypadku, gdy są one niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, albo do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator. Możliwość samodzielnego założenia konta posiadają osoby, które ukończyły trzynasty rok życia. Jeśli posiadasz konto w serwisie FCBarca.com, a nie ukończyłeś trzynastu lat prosimy o jego usunięcie.

Powyższe zasady dotyczą również systemu sprzedaży internetowej, oferowanego przez serwis FCBarca.com. W tym procesie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych za każdym razem, podczas składania zamówienia. Korzystanie z systemu sprzedaży internetowej jest niezależne od posiadania konta i nie jest związane z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych potrzebnych do funkcjonowania konta w serwisie FCBarca.com.

W praktyce dla Ciebie, jako naszego Użytkownika, nic się nie zmienia i nie niesie to za sobą żadnych nowych konsekwencji wobec Twojej aktywności w Serwisie FCBarca.com. Mamy jednak obowiązek Cię o tym poinformować, co niniejszym czynimy.