Superliga przedstawia swój dekalog i przygotowuje się do ofensywy! [Aktualizacja 15:31]

Mateusz Doniec

9 lutego 2023, 10:40

A22

47 komentarzy

Fot. Getty Images

Firma A22 Sports Management, która zajmuje się obecnie sprawami Superligi, opublikowała komunikat, w którym informuje o efektach dialogu ze wszystkimi interesariuszami piłki nożnej i przedstawia je w formie dekalogu najważniejszych wniosków i wartości, jakimi będą kierować się nowe rozgrywki.

Oficjalny komunikat A22 Sports Management:

A22 Sports Management, europejska firma zajmująca się komercyjnym rozwojem sportu, opublikowała dziś wstępne wyniki kompleksowego dialogu z interesariuszami w całej Europie na temat przyszłości klubowej piłki nożnej. Od października ubiegłego roku, dyrektor generalny A22 Bernd Reichart rozmawiał z prawie 50 europejskimi klubami i zainteresowanymi stronami. Zdecydowana większość z nich podziela ocenę, że fundamenty europejskiej piłki nożnej są zagrożone i nadszedł czas na zmiany.

Pan Reichart powiedział: "Kluby ponoszą całe ryzyko związane z przedsiębiorczością, ale zbyt często są zmuszone do siedzenia na uboczu, gdy podejmowane są kluczowe decyzje, i obserwują, jak kruszą się ich sportowe i finansowe fundamenty. Nasze rozmowy pokazały, że kluby często nie są w stanie publicznie wypowiedzieć się przeciwko systemowi, w którym groźba sankcji jest wykorzystywana do tłumienia sprzeciwu. Nasz dialog był szczery, bezpośredni i owocny. Pojawiły się jasne wnioski dotyczące potrzeby zmian i elementów składowych i tego, jak je osiągnąć."

Spójne opinie otrzymane przez A22 na temat europejskich rozgrywek klubowych zostały uproszczone do 10 zasad przedstawionych poniżej.

Jeszcze w tym roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeknie o legalności i zgodności monopolu UEFA z ramami podstawowych wolności, zasad i wartości, które są podstawą UE. Ta decyzja będzie miała wpływ nie tylko na piłkę nożną, ale na wszystkie europejskie sporty.

Pan Reichart powiedział: "Naszym celem jest przedstawienie zrównoważonego projektu sportowego dla europejskich rozgrywek klubowych dostępnego dla co najmniej wszystkich 27 państw członkowskich UE tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu wyroku. Kwestie są jasne i należy podjąć działania dla dobra kibiców, zawodników i klubów".

I
Szeroko rozumiane i oparte na merytokracji rozgrywki

Europejska liga piłkarska powinna być otwartymi, wielopoziomowymi rozgrywkami z 60-80 drużynami, umożliwiającymi zrównoważony podział przychodów w całej piramidzie. Uczestnictwo powinno być oparte na rocznych osiągnięciach sportowych i nie powinno być stałych członków. Otwarte kwalifikacje oparte na wynikach krajowych zapewniłyby dostęp do rozgrywek klubom wschodzącym, przy jednoczesnym zachowaniu dynamiki konkurencji na poziomie krajowym.

II
Turnieje krajowe: podstawa piłki nożnej

Kluby uczestniczące w rozgrywkach powinny zachować pełne zaangażowanie w turnieje krajowe, tak jak ma to miejsce obecnie. Jednocześnie należy zająć się krytyczną potrzebą wzmocnienia i zwiększenia konkurencyjności turniejów krajowych na całym kontynencie. Europejskie rozgrywki powinny odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu tego celu poprzez generowanie i przydzielanie dodatkowych środków w całym systemie.

III
Poprawa konkurencyjności dzięki stabilnym i trwałym zasobom

Poprawa konkurencyjności europejskich klubów wymaga dodatkowych środków finansowych, które będą dzielone w całej piramidzie i ściśle egzekwowanych zasad stabilności finansowej. Kluby potrzebują również większej stabilności i przewidywalności rocznych przychodów, aby mogły podejmować rozsądne, długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków na zawodników i infrastrukturę. Znaczna poprawa formatu i atrakcyjności obecnych rozgrywek europejskich wygenerowałaby dodatkowe środki. Stabilność i przewidywalność przychodów zostałaby znacznie zwiększona poprzez zaoferowanie klubom minimum 14 gwarantowanych meczów europejskich w każdym sezonie.

IV
Zdrowie zawodników musi być w centrum gry

Zdrowie zawodników musi być kluczowym elementem przy określaniu liczby meczów w każdym roku. Liczba dni meczowych europejskich rozgrywek klubowych nie powinna być zwiększona ponad te, które są w obecnie planowanych kalendarzach rozgrywek. Organizacje zawodników powinny być zaangażowane w ochronę zdrowia piłkarzy, a dialog społeczny w całej UE powinien być promowany. Co ważne, europejskie kluby i zawodnicy nie powinni być zobowiązani do uczestnictwa w rozszerzonych lub nowych turniejach narzuconych przez strony trzecie.

V
Zawody prowadzone przez kluby z przejrzystymi, dobrze egzekwowanymi zasadami stabilności finansowej

Europejskie rozgrywki klubowe powinny być zarządzane przez kluby, tak jak ma to miejsce w kraju, a nie przez strony trzecie, które czerpią korzyści bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. Struktura zarządzania musi być w pełni zgodna z prawem UE. Aby poprawić stabilność, wydatki powinny być oparte wyłącznie na wygenerowanych środkach, a nie na zastrzykach kapitałowych zakłócających konkurencję. Zasady stabilności finansowej powinny pozwalać klubom na wydawanie jedynie stałego procentu ich rocznych przychodów związanych z piłką nożną na wynagrodzenia zawodników i transfery netto z odpowiednimi przepisami dla mniejszych klubów i zasadami przejściowymi.

VI
Najlepsze zawody piłkarskie na świecie

Tworząc ogólnoeuropejskie rozgrywki, należy dążyć do stworzenia najbardziej ekscytującego wydarzenia sportowego na świecie. Fani piłki nożnej zasługują na najlepsze mecze i najlepsze doświadczenia. Ważne jest także, aby młodsze pokolenia, przyciągnięte przez globalnie rozwijające się amerykańskie sporty i cyfrową rozrywkę, nadal uznawały piłkę nożną za najbardziej uwielbianą dyscyplinę sportową na świecie. Można to osiągnąć tylko dzięki zawodom, które umożliwiają najlepszym graczom na świecie rywalizację przez cały sezon, z emocjonującymi meczami od początku do końca.

VII
Lepsze doświadczenia kibiców

Piłka nożna to gra dla ludzi, a dialog z kibicami i niezależnymi grupami kibiców jest niezbędny do odkrycia pomysłów, które mogą poprawić doświadczenia kibiców. Należy podjąć dodatkowe działania w celu ułatwienia kibicom uczestnictwa w meczach wyjazdowych. Powinny również istnieć standardy w zakresie infrastruktury, aby dostosować stadiony piłkarskie do spójnego, wysokiego poziomu jakości, co zwiększy wrażenia kibiców na żywo.

VIII
Rozwój i finansowanie kobiecej piłki nożnej

Podmioty związane z piłką nożną powinny promować i rozwijać grę kobiet, stawiając ją w centrum uwagi obok rozgrywek męskich. Aby osiągnąć ten cel, należy znacznie rozszerzyć finansowanie poza istniejący wkład z europejskich rozgrywek klubowych dla kobiet. Inwestycje powinny być zapewnione zarówno na poziomie zawodowym, jak i lokalnym.

IX
Znaczący wzrost solidarności

Solidarność na poziomie lokalnym jest podstawowym filarem europejskiej piłki nożnej i powinna zostać zwiększona znacznie powyżej obecnego poziomu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, cel ten powinien zostać osiągnięty dzięki przekazaniu co najmniej 400 milionów euro rocznie na rzecz klubów nieuczestniczących w rozgrywkach, na cele społeczne oraz na inwestycje w rozwój najbliższej społeczności lokalnej - co ponad dwukrotnie przewyższa wkład z istniejących europejskich rozgrywek klubowych. Przejrzystość powinna być zapewniona poprzez nadzór niezależnych organów oraz przejrzyste roczne sprawozdania dotyczące wydatków i ich wpływu.

X
Poszanowanie prawa i wartości Unii Europejskiej

Europejska piłka nożna i jej zainteresowane strony muszą przestrzegać wartości, prawa i podstawowych wolności UE. Ponadto żaden europejski klub nie powinien być zmuszany do stosowania systemów rozwiązywania sporów poza unijnymi zasadami prawa. Jurysdykcja arbitrażu sportowego powinna być ściśle ograniczona do spraw sportu. Wszelkie inne spory powinny być kierowane na odpowiednie forum. Wszystkie sprawy powinny znajdować się pod ostatecznym nadzorem systemu sądowniczego UE.

Aktualizacja

10:45 Sam Wallace (The Telegraph): Real Madryt, Barcelona i Juventus skontaktowały się z ponad 50 klubami w nadziei na stworzenie nowych europejskich rozgrywek.

10:47 Prezes LaLigi Javier Tebas na Twitterze:

Superliga to wilk, który dziś przebiera się za babcię, żeby oszukać europejską piłkę nożną, ale jego nos i jego zęby są bardzo duże, cztery dywizje w Europie? Oczywiście pierwsza dla nich, podobnie jak w reformie z 2019 r. Rządy klubów? Oczywiście, ale tylko tych dużych.

15:31 Europejskie Stowarzyszenie Klubów (ECA) wydało oficjalny komunikat:

ECA dostrzega ostatnią "przesyłkę" z alternatywnej rzeczywistości firmy A22. Jednak w prawdziwym świecie ten wyświechtany pomysł został już zaproponowany, omówiony i kompleksowo odrzucony przez wszystkie zainteresowane strony w 2019 roku.

Jest to tylko kolejna celowo zniekształcona i wprowadzająca w błąd próba zdestabilizowania konstruktywnej pracy, która ma obecnie miejsce między prawdziwymi interesariuszami piłki nożnej, aby posunąć sprawy do przodu w ogólnym najlepszym interesie europejskiej gry klubowej.

Jako jedyna organizacja uznana przez FIFA i UEFA, reprezentująca kluby na poziomie europejskim i międzynarodowym, i jedyny organ, poprzez który kluby mają prawdziwą reprezentację w podejmowaniu decyzji, ECA ponawia swój długotrwały sprzeciw wobec Europejskiej Superlidze i wszelkich projektów rozłamowych.

W ostatnich latach osiągnięto dzięki ECA ogromny postęp i pozytywne zmiany przez we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami piłki nożnej - UEFA, FIFA i konfederacjami, związkami krajowymi, ligami, kibicami, zawodnikami i klubami różnej wielkości - pracując dla dobra całego europejskiego ekosystemu piłkarskiego.

Od 2024 r. więcej klubów z większej liczby krajów będzie co sezon uczestniczyć w europejskich rozgrywkach klubowych mężczyzn, zwiększając pasję europejskiej piłki nożnej i znacznie zwiększając kwotę dzielonych dochodów.  Znaczący postęp można zauważyć w innych aspektach gry, od piłki nożnej kobiet, rozwoju młodzieży i akademii, finansów i regulacji po zrównoważony rozwój i wpływ społeczny. 

Tak właśnie wygląda prawdziwa zmiana. My poszliśmy do przodu, a kiedy zrobi to A22?

REKLAMA

Poleć artykuł

Aby dodawać komentarze, musisz być zalogowany.

Tebas to facet który trzęsie portkami i nie rozumie że zmiany muszą nadejść bo jak nie to piłkarze się fizycznie wykończą a futbol przestanie być ciekawym sportem .

@Hogart W jaki sposób te propozycje Superligi zmieniają cokolwiek na korzyść w sprawie fizycznego wykończenia piłkarzy?

@Herbert jeśli kluby miałyby zarabiać 2 czy 3 razy tyle co dotychczas to moze będą mogły zrezygnować z gry na turniejach w USA czy u Arabów przed sezonem.

@Yoshi94 Jest to jakiś trop, chociaż wątpię. Bogatemu nowych przychodów nigdy dość...
« Powrót do wszystkich komentarzy